Untitled Document
Untitled Document

 

       

 

         


     
     
           
 
   
 
 
Untitled Document
   -  หน้าแรก
   -  ประวัติความเป็นมา
   -  ข้อมูลทั่วไป
   -  นโยบายจัดการศึกษา
   -  โครงสร้างการบริหารงาน
   -  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -  คณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน
   -  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
   -  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
   -  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
   -  บุคลากรกลุ่มงานบริหารวิชาการ
   -  บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
   -  บุคลากรกลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน
   -  บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป
   -  บุคลากรสายชั้นอนุบาล
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   -  บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   -  บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   -  บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย
   -  บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา
   -  บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
   -  บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -  บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ
   -  บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   -  บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   -  โครงการดำรงมงกุฏเพชร
   -  สพป.ศก. เขต 4
   -  สพป.ศก. เขต 1
   -  สพป.ศก. เขต 2
   -  สพป.ศก. เขต 3
   -  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -  สำนักงาน ก.ค.ศ.
   -  กระทรวงศึกษาธิการ
 


 
Untitled Document

cialis pas cher kamagra pas cher viagra pas cher viagra generique viagra sans ordonnance cialis générique kamagra oral jelly kamagra gel kamagra gel cialis générique kamagra 100 viagra achat levitra générique cialis générique cialis en ligne cialis générique levitra générique

 

cialis bestellen viagra bestellen kamagra schweiz kamagra bestellen viagra bestellen priligy kaufen cialis schweiz

หน้าแรก    ความเป็นมา    ข้อมูลทั่วไป    Facebook  ติดต่อเรา  
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์    150 หมู่ที่ 5 ถนนดำรงสถิต  ตำบลน้ำอ้อม   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ   33110 โทรศัพท์ 045-661467
Web Master : นายธนบดินทร์ คันธประทีป 098-1145561 E-mail : info@anubandamrong.com